Wij zijn aangesloten bij:
Logo NL Actief

Algemene voorwaarden


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het centrum gaat in met ingang van de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot en met het behalen van diploma C.


Opzegging

a. Na het behalen van diploma A en B kunt u er voor kiezen het lidmaatschap te beëindigen. Hier zijn verder geen extra kosten aan verbonden.
b. Wanneer het lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn van 1 maand, ingaande aan het begin van de komende maand.


Lidmaatschapscontributie

a. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap bestaat de verplichting het lesgeld volgens de geldende tarievenlijst bij vooruitbetaling te voldoen. Over niet gevolgde lessen wordt geen restitutie verleend. Het centrum heeft het recht jaarlijks een contributie verhoging toe te passen.
b. Het is alleen mogelijk via een automatische machtiging te betalen. Wilt u zelf de betaling ter hand nemen dan wordt een bedrag à €1,10 per betaling in rekening gebracht.


Verzuim

a. Wanneer u een les niet aanwezig kunt zijn dient u dit een dag van tevoren af te melden (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte).
b. Bent u langer dan twee weken niet in staat gebruik te maken van de zwemmogelijkheden wordt in overleg met de directie de contributie tijdelijk stopgezet.
c. Alleen van tevoren kunnen afspraken gemaakt worden, achteraf wordt geen restitutie van de contributie gegeven.


Diversen

a. Het deelnemen aan de zwemlessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. De leiding van het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden of zoekraken van eigendommen.
b. Wetenswaardigheden met betrekking tot de deelnemer die van wezenlijk belang zijn dienen zo spoedig mogelijk aan de leiding worden doorgegeven.
c. Bij twijfel aan de gezondheid van de deelnemer wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met de huisarts.
d. Tijdens de zomervakantie is er zwemles op andere momenten. Het centrum is vrij te bepalen welke momenten dit zijn. Op deze andere momenten dient u zich in te schrijven.
e. Kosten voor het inschrijven bedragen €10,- en dient direct bij inschrijven te worden voldaan.
Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord