Wij zijn aangesloten bij:
Logo NL Actief

Wij organiseren eerste keer diplomazwemmen volgens nieuwe exameneisen

Wij organiseren eerste keer diplomazwemmen volgens nieuwe exameneisen
Aanstaand weekend organiseren wij voor de eerste keer diplomazwemmen volgens nieuwe exameneisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. De nieuwe exameneisen zijn per 1 januari 2018 geïntroduceerd. Het jaar 2018 is een overgangsjaar wat betekent dat Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s gedurende 2018 gaan werken met deze nieuwe exameneisen. Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen die de Nationale Raad Zwemveiligheid stelt en mogen de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C (Zwem-ABC) uitgeven.

Er zijn nieuwe exameneisen opgesteld voor de Zwemdiploma’s A, B en C. De aanpassingen zijn gemaakt op basis van de laatste inzichten van deskundigen en vakliteratuur uit binnen- en buitenland. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd op basis van praktijkervaring vanuit het werkveld.

Vanuit het hoofddoel ‘zwemveiligheid’ wordt getoetst wat kinderen kunnen middels vaardigheidsproeven. Het gaat dan onder andere om ‘je onder water kunnen oriënteren’ en ‘over een redelijke afstand in het water naar de kant kunnen verplaatsen en dit kunnen volhouden’. Er worden ook eisen gesteld aan de zwemtechniek (hoe bewegen de kinderen in het water). Hierbij worden drie niveaus onderscheiden (de Nationale Zwemdiploma’s), die gekoppeld zijn aan het A-, B- en C-diploma.

Om de paar jaar worden kwaliteitsverbeteringen aangebracht op basis van nieuwe inzichten. Kinderen gaan met de nieuwe exameneisen niet ineens hele andere dingen leren. Op onderdelen zijn de exameneisen Nationale Zwemdiploma's geoptimaliseerd. Om dat tot uitdrukking te brengen heeft het Nationale Zwemdiploma een nieuw jasje gekregen en is er ook meer duidelijkheid over wat een kind kan bij het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s. We hebben duidelijker aangegeven voor welke recreatieve situaties kinderen worden opgeleid en geven aan wat de Nationale Norm Zwemveiligheid is. De nieuwe Nationale Zwemdiploma’s zien er als volgt uit:


De Cirkel is licentiehouder
Met de invoering van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s (genaamd Licentie Zwem-ABC) krijgt de klant meer duidelijkheid. Een zwemlesaanbieder wordt door de Nationale Raad Zwemveiligheid ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemonderwijzer gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemonderwijzer voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. De cirkel heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma’s behaald en voldoet daarmee aan de meest recente eisen.

Marriët Mittendorff, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid, over de Licentie Nationale Zwemdiploma’s: “Het is belangrijk dat we door het hele land dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als het gaat om het behalen van de zwemdiploma’s. We weten dat de lessen deugen en dat er duidelijke richtlijnen en vereisten zijn voor zwemonderwijzers en zwembaden bij zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van een Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Ouders kunnen bij het kiezen voor het Zwem-ABC verzekerd zijn van kwaliteit. Slechts zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s mogen het Zwem-ABC uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.”

Kijk voor meer informatie op www.decirkel.nl/zwemles of op www.allesoverzwemles.nl.

Terug

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord