Wij zijn aangesloten bij:
Logo NL Actief

Beweegkuur

Wat is de BeweegKuur?
De BeweegKuur is een leefstijlprogramma waar u kunt leren om gezonder te leven en u goed te voelen. Een leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en beweegprofessional helpen u daarbij.  

Logo beweegkuur

Voor wie?
De Beweegkuur is bedoeld voor mensen met overgewicht. Vanaf een BMI van 25 is er sprake van overgewicht. Een grote buikomvang of aandoeningen zoals diabetes of artrose geven extra redenen om te starten met de BeweegKuur. De huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor deelname aan de Beweegkuur. Je kunt deelnemen aan de Beweegkuur als je verzekerd bent bij Menzis. 

Inhoud programma
1. Kennismaking en intake met de leefstijlcoach
De leefstijlcoach bespreekt uw motivatie om mee te doen én uw persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid. De uitkomst van de intake bepaalt of u met het vervolg van het programma kunt starten.

2. Begeleiding – jaar 1
Als u door kunt met het programma, start de coaching van de leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtiste.

  • De fysiotherapeut doet een meting om uw gezondheidssituatie in kaart te brengen en maakt met u een beweegplan.
  • Samen met de leefstijlcoach gaat u op zoek naar een standaard sport- of beweegactiviteit. Gedurende het jaar houdt de leefstijlcoach contact met u. Hij/zij voert tussentijdse metingen uit en bespreekt met u de voortgang.
  • De diëtiste maakt met u een persoonlijk voedingsplan. Ook vinden er verschillende groepsbijeenkomsten over voeding plaats.

3. Volhouden – jaar 2
In het tweede jaar houdt de leefstijlcoach contact met u over de voortgang. Wanneer gewenst vinden er nog een aantal groepsbijeenkomsten over voeding plaats.

Start
Na 4 november 2019 maakt de leefstijlcoach een afspraak voor een kennismaking met u.

Beweegkuur Team
Ruud Wils Manueeltherapie
Sport- en Healthclub de Cirkel
Esther van Kooi Diëtetiek

Locatie
Sport- en Healthclub de Cirkel

Leefstijlcoach
Wilt u meer weten over het programma, neem dan contact op met de leefstijlcoach:
Ruud Wils & Simon Wijnands
06 - 200 385 97
ruud@manueeltherapierheden.nl


Kosten
De Beweegkuur wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. Je kunt deelnemen aan de Beweegkuur als je verzekerd bent bij Menzis. 

Aanmelden via huisarts
Om deel te nemen aan de Beweegkuur is een verwijzing van de huisarts nodig.
Meld u zich dus aan bij uw huisarts. Die bepaalt of u in aanmerking komt voor een intake bij de leefstijlcoach.

Direct starten met een begeleid sportprogramma?
U kunt naast de begeleiding van de leefstijlcoach, beweegprofessional en diëtiste ook direct starten met een begeleid sportprogramma. In de eerste 3 maanden van De Beweegkuur sport u dan 2 keer per week in een groep, onder begeleiding van een personal trainer van De Cirkel. Dit programma kost €140,-. 

Heeft u een brief van de gemeente ontvangen over de BeweegKuur? 

Woont u in de gemeente Rheden? En heeft u een lager inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gratis deelnemen aan dit sportprogramma. De gemeente Rheden financiert het sportprogramma. Als u hiervoor in aanmerking komt heeft u een brief ontvangen van de gemeente Rheden. Wilt u meedoen? Meld u zich dan aan bij uw huisarts en neem deze brief mee.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer over cookies
akkoord